INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube  zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazanymi poniżej materiałami.


Egzamin ósmoklasisty.
Informacje ogólne


Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)


Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)


Egzamin ósmoklasisty z matematyki


Egzamin ósmoklasisty z języka obcego