Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze – to zadanie i cel człowieka” (Janusz Korczak)

Chcemy, aby przesłanie Janusza Korczaka było drogowskazem dla całej Społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie

Dążymy do tego, aby:
 • kształcić mądrych, twórczych, samorządnych i aktywnych Obywateli,
 • kształtować w młodzieży szacunek dla piękna i dobra,
 • cenić zdrowy rozsądek,
 • pamiętać, że szkoła jest dla uczniów,
 • zachować otwartość na świat wartości i drugiego człowieka,
 • „wymagać od siebie, nawet gdyby inni nie będą od Was wymagali”
 • wspierać rodziców w procesie wychowania młodzieży.

Dokładamy wszelkich starań, aby:
 • uczniowie w pełni rozwinęli swoje umiejętności i postawy,
 • czuli się bezpiecznie, w otoczeniu, w którym nie ma przyzwolenia na przemoc i agresję,
 • rodzice naszych uczniów darzyli nas zaufaniem i wspierali nasze inicjatywy,
 • nauczyciele zarażali młodych ludzi dążeniem do zgłębiania wiedzy i życiowych pasji,
 • szkoła zapracowała na uznanie i była bezpiecznym miejscem, do którego chce się powracać.
Wierzymy, że nasi absolwenci:
 • zgodnie z duchem patrona szkoły, będą znać, cenić i współtworzyć  historię, kulturę oraz  tradycje małej i wielkiej Ojczyzny,
 • swoją postawą życzliwości i otwartości na potrzeby innych, odnajdą w sobie pokłady dobra, którymi zechcą się podzielić w ramach szkolnego wolontariatu,
 • będą ciekawi świata i otwarci na ogólnoludzkie dziedzictwo kultury i nauki,
 • zachowają gotowość, aby rozwijać naturalne predyspozycje, talenty i zdolności,
 • wykażą się dojrzałością wiedząc, gdzie i jak szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów życiowych,
 • będą potrafili współistnieć w harmonii z naturą i przyrodą.
Oczekujemy od naszych partnerów że:
 • podstawą budowania relacji jest dialog i wzajemny szacunek,
 • budujemy rzeczywistość nie na chwilę, lecz dla następnych pokoleń,
 • partnerstwo, współpraca, wymagania, prawa obowiązują każdą ze stron,
 • tam gdzie zawodzi ludzki rozum i emocje pozostaje zdrowy rozsądek
 • nie boimy się stawiać pytań i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi.
 • każdego dnia, każdy z nas musi pamiętać za Januszem Korczakiem: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.