Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza w Lesznie:

 • mgr Marek Pawełkiewicz - dyrektor szkoły, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Wiesława Przybylska – wicedyrektor szkoły,  historia, edukacja wczesnoszkolna, szachy
 • mgr Anna Bogdanowicz - wychowawca klasy I a,  edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewa Krawczyk Wajgiel - wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna, język polski, plastyka
 • lic.   Dominika Bobrowska wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Skrzypczak (zastępstwo za mgr Małgorzatę Gens), wychowawca klasy II b - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Katarzyna Szymczak - wychowawca klasy II c, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Piotr Nowak – wychowawca klasy IV a (sportowa) – fizyka, informatyka
 • mgr Oliwia Mikołajczak – wychowawca klasy IV b, matematyka
 • mgr Adrianna Adamska – wychowawca klasy IV c, język angielski
 • mgr Sylwia Łukaszyk – wychowawca klasy V a, wychowanie fizyczne, geografia
 • mgr Monika Kwaśnica (zastępstwo za mgr Kingę Maciołek) – wychowawca klasy V b, język polski
 • mgr Hanna Andrzejczak – wychowawca klasy VI a, matematyka
 • mgr Agnieszka Rau - wychowawca klasy VII a, język angielski
 • mgr Marzena Cichowlas - wychowawca klasy VII b - przyroda, wychowanie  fizyczne
 • mgr Dorota Twardy - wychowawca klasy VIII a,  język polski
 • mgr Grażyna Dominiczak - historia i społeczeństwo
 • mgr Sylwia Gąd – pedagog ( zastępstwo za mgr Ilonę Pflanz), psycholog,
 • mgr Mirosław Kędziora – technika
 • mgr Marek Kleinschmidt – chemia
 • mgr ks. Robert Kmieciak – religia
 • mgr Teresa Kołodziejska – język niemiecki
 • mgr Longina Kruk – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Renata Laszkiewicz – świetlica szkolna (od marca 2019)
 • mgr Dominik Nowacki – muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Kalina Pach – biblioteka
 • mgr Anna Paszczuk - pedagog ( zastępstwo za mgr Ilonę Pflanz)
 • mgr Maria Pawełkiewicz - biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Marlena Piskorz – świetlica szkolna
 • mgr Joanna Smektała – logopeda, plastyka
 • mgr Hubert Szkudelski - wychowanie fizyczne
 • mgr Michał Żygadło - religia


Zespół pracowników administracji Szkoły Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza w Lesznie:

 • Grażyna Konieczna – sekretarz szkoły
 • mgr Sylwia Zimniewicz – samodzielny referent


Zespół pracowników obsługi Szkoły Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza w Lesznie:

 • Marian Baszyński – woźny, konserwator
 • Małgorzata Dudziak – sprzątaczka
 • Roman Kosmowski – konserwator
 • Maria Krzywa – sprzątaczka
 • Monika Rabiega – pomoc kuchenna