HISTORIA/NASZA KRONIKA

Obraz

Od roku 1920 (powstania naszej szkoły) prowadzona jest kronika szkolna. Dla dzieci i młodzieży jest ona źródłem informacji o historii naszej "małej ojczyzny" Zaborowa dzisiaj dzielnicy miasta Leszna. 

Tak wygląda okładka pierwszego tomu "Szkolnej kroniki"

Obraz

To jest pierwsza jej strona napisana przez pierwszego polskiego nauczyciela pana  Hirowskiego.

Oto treść pierwszej strony:

W Zaborowie istnieje szkoła ewangelicka już od lat dawnych. Data założenia jej, nie da się stwierdzić. Dlatego, że Zaborowo było przed 20 laty miastem, może że szkoła tutejsza istnieje już od dni założenia tego miasta, które przypada za panowania Leszczyńskiego.

    Szkoła tutejsza była od czasów założenia jej i jest jeszcze do dnia dzisiejszego ewangelicką choć dzieci polsko-katolickich jest 92 a liczba niemiecko-katolickich 45, a dzieci ewangelickich zaledwie kole 56. Posadę pierwszego nauczyciela zajmuje Niemiec ewangelik p. Lehmann, który ale tylko jest kierownikiem dzieci ewangelickich. Posadę nauczyciela drugiego zajmuje od 1 marca 1920 r. nauczyciel p. Hirowski, który jest kierownikiem wszystkich dzieci katolickich, a więc i też dzieci niemieckich -katolickich.

Trzecią siła przy szkole tutejszej jest nauczycielka p.  Boenig, która jest Niemką - katolicką i uczy dzieci niemieckie-katolickie.

Obraz

Oto treść ostatniej  strony pierwszego wpisu:

Obraz

Pierwsze zdjęcie, które znajduje się w kronice.

Obraz

Grono dzieci, które 21 VI 1938r. opuściło szkołę wypełniwszy obowiązek uczęszczania do szkoły

- opiekunowie klas i prezes Opieki Rodzicielskiej