Rada Rodziców

                    Konto Rady Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 4
                    im. Adama Mickiewicza w Lesznie
 
                   51 1020 3088 0000 8002 0077 8696
                   PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie