Kalendarium Szkoły w Zaborowie


05.03.1920r.
Powstanie polskiej klasy w Szkole w Zaborowie. 

03.05.1920r.
Szkoła obchodziła bardzo uroczyście obchody związane z Świętem Konstytucji 3 Maja. W obecności licznie zgromadzonej ludności polskiej Zaborowa nauczyciel p. Hirowski zorganizował, krótką akademię poświęconą tej okazji z udziałem polskich dzieci.

1921r.

Charakter szkoły, jak pisze nauczyciel Durski, nie został jeszcze urzędowo ustalony, chociaż dzieci polskich jest coraz więcej. Setnym uczniem polskim była Genowefa Filipowiczówna. Liczba dzieci podlegała jednak ciągłym wahaniom. Spowodowane było to brakiem stabilności rynku gospodarczego. Rodzice często przenosili się z miejsca na inne miejsce w poszukiwaniu pracy.

19.03.1921

W szkole obchodzono imieniny naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Dzieci pięknie śpiewały i deklamowały wiersze.

21-23.04.1921
Odbył się w Lesznie kurs oświaty pozaszkolnej, w której p. Durski brał udział jako nauczyciel delegowany.

03.05.1921r.
Bardzo uroczyście obchodzona była rocznica Konstytucji. Powód był też doniosły, na Sejmie została uchwalona nowa Konstytucja Polski. Plan obchodów wyglądał następująco:
Godz. 8.00 - obchód wszystkich klas; godz. 9.30 - nabożeństwo na rynku w Lesznie i defilada.

31.05.1921r.
Miała miejsce wycieczka do Rydzyny połączona ze zwiedzaniem zamku rodziny Sułkowskich. Wycieczka doszła do skutku dzięki wypożyczeniu wozów jako środka transportu od gospodarzy p. Włodarczaka, p. Ozimka, p. Noskowiaka, p. Thiela.

27.02.1925r.
Na skutek starań tutejszej młodzieży rzemieślniczej i poczynionych zobowiązań ze strony gminy i Rady szkolnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego przychylając się do prośby ustanowiło dokształcającą Szkołę przemysłową w Zaborowie.

1927/28r.
Rok szkolny rozpoczął się z opóźnieniem, czyli 8 VIII. Spowodowane to było późniejszym zakończeniem wakacyjnego kursu rysunków i robótek ręcznych, w którym udział brali nauczyciele p. Wyszyński i p. Martynowa oboje pracujący w tutejszej szkole
Liczba dzieci zapisanych wynosiła 189 i przedstawiała się następująco: 

  • I stopień - 53 dzieci IV stopień - 30 dzieci
  • II stopień - 31 dzieci
  • III stopień - 32
  • V, VI i VII stopień - 33

Pismem z dnia 15 XII Inspektorat Szkolny w Lesznie zawiadamia, że zgodnie z orzeczeniem z dnia 10 VI 1927 Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego ustaliło stopień organizacyjny szkół w powiecie leszczyńskim. Na podstawie tego orzeczenia 3 klasowa szkoła w Zaborowie została przekształcona w szkołę 4- klasową.

04.05.1928r.

Rada szkolna po uprzednim posiedzeniu uchwaliła, że trzeba ogrodzić obejście szkolne wraz z parcelą darowaną szkole przez gminę. A stało się to dzięki dużym staraniom p. przewodniczącego Kluczyńskiego.


26.12.1933r.
Dzieci szkolne odegrały Jasełka „Betlejem Polskie” Rydla dla mieszkańców Zaborowa. Uzyskany zysk przeznaczono na budowę publicznych szkół powszechnych.

11.11.1934r.

Z inicjatywy Kierownika Szkoły w dniu Święta Niepodległości Związek Strzelecki w Zaborowie w sali pani Sędłakowej urządził przedstawienie pt.: „Sublokatorka” w 3 aktach. Po przedstawieniu odbyła się Wielka Zabawa Ludowa. Zysk przeznaczono na mundury dla strzelców.

12.05.1935r.
Śmierć Budowniczego Państwa Polskiego - Pierwszego Marszałka Polski - Józefa Piłsudskiego. Naród okrył się żałobą. W szkole zawieszono flagi do połowy masztu. Założono czarne opaski. Dzieci nadal sumiennie wypełniały swój obowiązek, przyrzekły wytrwać w idei, którą zmarły pozostawił.

19.05.1935r.
Z inicjatywy Kierownika Szkoły Zaborowo uczciło pamięć zmarłego Marszałka uroczystą akademią żałobną, która odbyła się w sali pana Jana Sędłaka o godz.14.00.
Udział w akademii brały wszystkie towarzystwa miejscowe, szkoła oraz urzędnicy państwowi i samorządowi. Orędzie Pana Prezydenta przeczytał pan Komisarz Kliński. Przemowę o zasługach Zmarłego Bohatera wygłosił Kierownik Szkoły. Pamięć zmarłego uczczono dwuminutową ciszą.

31.10.1935r.
W kl. V i VI powstało SKO, oparte o Powiatową Komunalną Kasę Oszczędności w Lesznie.
W roku szkolnym 1935/1936 zebrano 204 zł.

03.12.1935r.
Wycieczka kl. V i VI do niektórych większych przedsiębiorstw w Lesznie. Dzieci zwiedziły cegielnię, elektrownię, gazownię i zwierzyniec. Obserwowały miasto i okolicę z wieży kościoła ewangelickiego. Zauważyły Wschowę i Głogów, miasta leżące po stronie niemieckiej.

Kwiecień 1936r.
Przy pomocy Rady Gromadzkiej założono na nowo ogródek szkolny: Założono trawniki, klomby, rabaty, obsadzono żywopłotem. Prace wykonywały dzieci szkolne na zajęciach praktycznych. Na trawniku umieszczono przeniesiony z boiska i świeżo odmalowany maszt sztandarowy.

20.05.1936r.
Całodniowa wycieczka całej szkoły do lasu przez Książęcy Las, Henrykowo nad granicą polsko-niemiecką z przekroczeniem granicy i zwiedzeniem, po stronie niemieckiej, hodowli bobrów błotnych.

20.03.1937r.
Wiosenne Święto Sadzenia Drzew. W obejściu szkoły zasadzono 35 drzewek.

23.07.1937r.
W szkole nocowała kolonia letnia Związku Zachodniego dla dziewcząt z Górnego Śląska i Niemiec.

Listopad 1937r.
Dzień Oszczędności – I miejsce w konkursie Komunalnej Kasy Oszczędności - KKO Powiatu Leszczyńskiego zdobyła uczennica kl. VI – Stefania Sworowska.

Grudzień 1937r.
Reorganizacja drużyny harcerskiej, której opiekunem został p. Chudy.
Święta Bożego Narodzenia 9 drużyna harcerska, działająca przy tutejszej szkole zorganizowała obchody z Turoniem po Zaborowie i Lesznie.

Kwiecień 1939r.
Dzieci szkolne samorzutnie podjęły akcję zbiórki na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej i Fundusz Obrony Narodowej.

02.05.1939r.
Wieczorny capstrzyk z udziałem straży granicznej, rezerwistów, Związku Strzeleckiego, drużyn harcerskich, straży pożarnej. „W całej wsi nie było ani jednego domu, na którym nie zatknięto by sztandaru o barwach narodowych. Wszystkie okna, nie wyłączając tych na poddaszach i strychach były pięknie iluminowane.”

05.06.1939r.
Odbyła się całodniowa wycieczka szkolna wozami do Wyciążkowa urządzona przez opiekuna szkoły – Rodzinę Wojskową koło Leszna. Po wycieczce odbył się konkurs na najpiękniejszy jej opis. Zwycięzcą została uczennica kl. V – Barbara Rutkowiakówna.

09.05.1945r.
Święto Zwycięstwa i Wolności” – kapitulacja armii niemieckiej. Zorganizowano poranek szkolny z wierszami i pieśniami narodowymi. W nocy z 8/9 maja biły wszystkie dzwony w kościołach i syreny.

02.06.1945r.
Powstało koło PCK, które liczyło 60 członków uczniowie zbierają zioła do apteki w Lesznie.

01.10.1945r.

Powołano do ponownego życia Drużynę Harcerską im. Króla Stefana Batorego. Opiekunem drużyny został nauczyciel Kazimierz Marchewka. Na zbiórce organizacyjnej wybrano drużynowego – Kothe Jan, przybocznego – Michalak Czesław, zastępcę – Sobolewski Marcel. Utworzono trzy zastępy. Drużyna liczyła 27 chłopców. Prowadzona była przez starszych harcerzy (pozaszkolnych).

31.10.1945r.

Prymas Polski kardynał Karol Hlond wizytował parafię. Młodzież szkolna wzięła udział w uroczystym powitaniu (wspólnie z wszystkimi mieszkańcami parafii – organizacjami katolickimi i społecznymi), a następnie młodzież przystąpiła do bierzmowania.

01.02.1946r.
W pierwszą rocznicę oswobodzenia Zaborowa odbyła się na rynku uroczysta msza polowa oraz defilada wojska polskiego, organizacji społecznych i młodzieży wszystkich typów szkół. Dzień ten był wolny od nauki szkolnej.

21.05.1946r.

odbyła się wycieczka przyrodnicza mająca na celu „LUSTRACJE PÓL ZIEMNIACZANYCH W POSZUKIWANIU STONKI ZIEMNIACZANEJ”. Okazów stonki nie znaleziono.

02.06.1946r.
Z okazji tygodnia PCK odbył się pochód w Lesznie, w którym wzięła udział młodzież z Zaborowa należąca do PCK.

20.04.1947r.
Miejscowa młodzież szkolna i pozaszkolna działająca w 9 drużynie im Stefana Batorego zorganizowała wieczorek harcerski połączony z przedstawieniem ,,Poseł czy kominiarz”. Dochód z imprezy przeznaczono na akcję letnią.

15.05.1949r.
Młodzież szkolna wspólnie z kołem śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego urządziła na rynku w Zaborowie ,,festiwal muzyczny”

04.06.1950r.
W parku gromadzkim urządzono zabawę połączoną z różnymi niespodziankami. Wystawiono przedstawienie ,,Deszczyk pada, słonce świeci”. Odbyło się także uroczyste przyrzeczenie harcerskie.

15.10.1950r.
Odbyły się marsze jesienne z udziałem 38 dzieci w ramach akcji Kultury Fizycznej w związku z realizacją planu 6 – letniego.

31.05.1953r.
Odbył się Dzień Dziecka na Rynku. Część dzieci wzięła udział w Igrzyskach Letnich w Święciechowie. 10 dzieci brało udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 3.

7.09.1958r.
Odbyły się „Dożynki”. Dzieci szkolne brały żywy udział. Chór szkolny odśpiewał kilka pieśni, a dzieci z poszczególnych klas wygłosiły deklamacje.

06.11.1958r.
Odbyła się w tutejszej szkole konferencja rejonowa. Brało w niej udział 40 nauczycieli oraz przedstawiciele Inspektoratu Oświaty. Na konferencji ob. R. Maciejczak przeprowadziła lekcję ze śpiewem w kl. IV.

27.01.1958r.

Odbyło się w szkole zebranie wiejskie w sprawie podjęcia czynu społecznego mieszkańców wsi Zaborowa przy rozbudowie szkoły. Mieszkańcy rozumiejąc potrzebę rozbudowy szkoły oraz pragnąc uczcić Tysiąclecie naszego państwa postanowili rozbudować szkołę. W tym celu opodatkowali się na okres dwóch lat płacić od rodziny po 20 zł, co da na 295 rodzin kwotę 140160 zł. Z imprez, darowizn, zebrać w okresie dwóch lat kwotę 36000 zł. Każda rodzina przepracuje przy rozbudowie oraz gromadzeniu materiału w okresie dwóch lat po 12 dni po 30 zł dziennie, co da w sumie 105120 zł. Koszt rozbudowy szkoły ma wynosić 700 000 zł, z tego mieszkańcy wsi Zaborowa deklarują swój wkład o wartości 28 1280 zł. w gotówce i robociźnie.

15.03.1959r.
Uczniowie oraz chór szkolny pod przewodnictwem całego grona pedagogicznego wystawili sztukę pt., „Królowa Śniegu”. Dochód w kwocie 2040 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz rozbudowę szkoły. 30.11.1960r.
Odbyła się wycieczka do Gostynia. Brali w niej udział kl. VI a, VI b i VII. Uczniowie zwiedzili hutę szkła oraz cukrownię.

24.01.1961r.
Zostało zbudowane sztuczne lodowisko na boisku szkolnym przez młodzież Szkolnego Zespołu Sportowego pod kier. A. Bajserta. Uroczystego otwarcia lodowiska dokonał ob. Bogusław Szułczyński przewodniczący Powiatowego Komitetu Kult. Fizycznej i Turystyki.


5.06.1961r.
Chór szkolny brał udział w „Święcie Pieśni” uzyskując jedno z czołowych miejsc w powiecie.

11.06.1961r.
Odbyła się Spartakiada rejonowa w związku z 1000-leciem Państwa Polskiego. Młodzież brała udział w przygotowaniu boiska i zawodach sportowych.

02.09.1961r.
Odbyło się uroczyste otwarcie szkoły filialnej w Henrykowie.

23-24.09.1961r.
Odbyła się Spartakiada Powiatowa w Rydzynie z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Uczniowie wzięli udział w konkurencji 4-boju oraz drużyna piłki ręcznej.

  • I miejsce – złoty medal, aparat fotogr. zdobyła w 4-boju dziewcząt – Bożena Korbik.
  • IV miejsce – Wanda Smelkowska
  • VII miejsce – Halina Sautarek na 37 startujących zawodniczek. W konkurencji 4-boju chłopców na 40 startujących zajął
  • VII miejsce - Hieronim Kolbarczyk XII miejsce – Radzisław Kaczmarek XIII miejsce – Jerzy Gierdal
  • Chłopcy w piłce ręcznej zdobyli III miejsce w powiecie oraz brązowe medale.
30.10.1961r.
Szkołę odwiedził korespondent „Gazety Chłopskiej”. W związku z tym w gazecie ukazał się artykuł opisujący pozalekcyjne zajęcia uczniów w kółkach zainteresowań naszej szkoły.

23.06.1962r.

Odbyło się uroczyste pożegnanie kierownika szkoły Zofii Cieśliczak, która na własne żądanie przeszła z dniem 1.09.62r. na stanowisko kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie.


01.09.1962r.
Filia w Henrykowie usamodzielniła się. Kierującym nauczycielem został Z. Długi.

20.09.1962r.
Odbyła się uroczystość przejęcia przez szkołę opieki nad trzema miejscami straceń. Opiekę przekazał Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o wolność i demokrację.

Październik 1962r.

Koło PCK wzięło udział w powiatowym konkursie czystości PCK pod hasłem „Najczystsza szkoła w powiecie”. Członkowie PCK w czasie konkursu zorganizowali kąciki czystości, wprowadzili dyżury, kontrolowali czystość odzieży i ciała, porządkowali teren wokół szkoły.

25.10.1962r.
Szkołę odwiedziła przedstawicielka Zarządu Głównego PCK p. mgr Alina Kuśmierczyk.

22.12.1962r.
W ramach działalności PCK nawiązano kontakt z młodzieżą szkolną z Czechosłowacji. Dzieci otrzymały korespondencję od dzieci szkolnych z Brna. Dzieci nasze wysłały album polskich wycinanek ludowych, album o Lesznie.

30.10.1963r.
Uczniowie po raz pierwszy udali się na miejsca straceń. Delegacje po przybyciu złożyli wieńce, kwiaty, zapalono świece. Historyk Kermel wygłosił przemówienie. Pamięć straconych uczczono minutą ciszy.

Październik 1963r.

W rejonowych zawodach lekkoatletycznych pod hasłem „Czwórbój przyjaźni” szkoła zajęła III miejsce w skali powiatu.

04.02.1964r.
Do naszej szkoły przybyła sztafeta przyjaźni SK. TPPR zorganizowana przez Wydział Oświaty i zarząd powiatowy TPPR. Sztafeta wręczyła album, który wędruje po całym powiecie a każda szkoła wpisuje w nim swoje osiągnięcia. Po dokonaniu pamiątkowego zapisu delegacja w składzie: E. Gierczakówna, J. Tylińska oraz T. Świtała pod opieką nauczycielki p. Wojciechowskiej zawiozła album do szkoły w Święciechowie, gdzie na uroczystym apelu przekazała go kołu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

23.03.1964r.

XX-lecie PRL. Odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli z Leszna Inspektor szkolny mgr Franciszek Rajewski oraz sekretarz KP PZPR tow. Jerzy Kiszyński. Dla uczczenia XX-lecia PRL Komitet Rodzicielski postanowił w czynie społecznym odnowić olejną farbą Lamperie w całej szkole. Rodzice wpłacili składkę po 5 zł od dziecka. W czasie ferii wiosennych matki oczyściły ściany, okna i drzwi. Ojcowie wykonali prace malarskie. Wartość czynu ocenia się na 5000 zł.

Maj 1964r.
Szkoła wzięła udział w Święcie Pieśni w Lesznie i zdobyła I miejsce w skali miasta i powiatu za wygląd młodzieży i piękną postawę w czasie pochodu.

Maj 1964r.
Szkoła zdobyła I miejsce w konkursie oszczędności „Olimpiada Oszczędnych”. Uczniowie otrzymali dyplom i honorową odznakę SKO.

Rok szkolny 1964/65

We współzawodnictwie o przygotowanie szkoły do pracy w nowym roku szkolnym szkoła nasza zajęła jedno z czołowych miejsc i otrzymała nagrodę episkop. Nasza szkoła zorganizowała Rejonową Spartakiadę pod hasłem „Czwórbój przyjaźni”. Wyróżnili się: Jola Tomowiakówna i Marian Michalak. Zawody zorganizował J. Tabernacki.

03-04.10.1964r.

XIII Rajd Przyjaźni Włoszakowice – Leszno. Trasa wynosiła 25 km. Szkoła zdobyła I i II m. oraz nagrody: dyplomy, kuchenka turystyczna.

08.11.1964r.
Uczniowie wzięli udział w harcerskich manewrach organizowanych w Lesznie przy pomocy jednostki wojskowej.

28.01.1965r.
Szkoła obchodziła rocznicę wyzwolenia Zaborowa spod okupacji hitlerowskiej. Wykonano gazetki, wygłoszono pogadanki, szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wykonało album o wyzwoleniu Zaborowa i złożyło go w Wydziale Oświaty.

02.06.1965r.
Do szkoły przybył dyrektor PKO p. Kosowicz, aby wręczyć złotą odznakę zdobytą za osiągnięcie pierwszego miejsca w tegorocznym konkursie oszczędności. Czterech uczniów wylosowało nagrody rzeczowe, a opiekunka p. Maciejczak otrzymała nagrodę pieniężną.

16.06.1965r.
Reprezentacja szkoły brała udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodych Talentów. Sztafeta chłopców: Wojciech Buliński, Stefan Pawlak, Kazimierz Sobolewski i Jacek Tomowiak zdobyli dla całej szkoły II miejsce. W czwórboju uczeń Waloszek Szajek zdobył indywidualnie III miejsce.

1965/1966

Zainstalowano pierwszy telewizor. Szkolne Koło Sportowe, założonego przez p. Kościelskiego, wzięło udział w rajdzie kolarskim „Czwórbój młodych talentów”.

15.12.1965r.

W szkole Jerzy Matecki założył Amatorski Zespół Teatralny. Zorganizowano trzy spektakle. Wydział kultury nagrodził reżysera p. Mateckiego i Jerzego Florczaka.

Wrzesień 1966r.
Podczas apelu pod pomnikiem w lesie rydzyńskim władze powiatowe przekazały szkole opiekę nad pomnikiem wzniesionym ku chwale patriotów poległych z rąk prześladowców hitlerowskich.

10.10.1966r.
Powstał zespół muzyczny pod opieką p. Henryka Szymczaka.

28.05.1967r.
Odbył się festiwal pieśni i tańca, na którym I miejsce zdobył zespól muzyczny pod kierunkiem Henryka Szymczaka.

01.12.1967r.
Szkoła zorganizowała konferencję rejonową Ogniska Podmiejskiego. Konferencja ta połączona była z wystawą pomocy wykonanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.


08.03.1969r.
Orkiestra zespołu muzycznego pod kierunkiem Henryka Szymczaka wzięła udział w konkursie orkiestr i zdobyła I miejsce na szczeblu powiatowym i rejonowym. Ze swoim repertuarem wystąpiła w Młodzieżowym Pałacu Kultury w Poznaniu.

09–23.06.1969r.
W związku z Szybowcowymi Mistrzostwami Świata młodzież szkolna poświęciła 700 godzin pracy na uporządkowanie lotniska.

Wrzesień 1969r.
Z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego nauczyciel Jerzy Matecki wziął udział w trzydniowym Zlocie Nauczycieli, który odbył się w Warszawie, Oleśnicy i Dęblinie.

19.12.1969r.
Z okazji 50. rocznicy Powstania Wielkopolskiego odbył się w szkole uroczysty poranek, na który zaproszono weteranów powstania: p. Sobolewskiego, p. Chodziak i p. Antoniak.

06.03.1970r.
Szkoła uroczyście obchodziła swoje 50-lecie. Z tej okazji uczniowie na godzinach wychowawczych przeprowadzali wywiady z zaproszonymi mieszkańcami, którzy 5 marca 1920r. zostali zapisani do polskiej szkoły. 6 marca odbyła się uroczysta akademia w sali GS. Występowali: chór rodzicielski „Ukochany kraj”, zespół wokalny, orkiestra szkolna, kataryniarz.

Marzec 1972r.
W związku z odbudową Zamku Królewskiego uczniowie zebrali i wysłali 58 zł.

1.08.1977
Ze względu na zmianę granic miasta Leszna, tutejsza szkoła otrzymała nazwę Szkoły Podstawowe nr 4 im. A. Mickiewicza.

11.09.1977r.
W Lesznie odbyły się Centralne Dożynki – uczniowie brali udział w próbie generalnej, byli oczarowani, zwiedzili wystawy towarzyszące w LO nr 1 i LO nr 2, na wystawie plakatów z tej okazji została wyróżniona praca Pawła Zimniaka.

22-23.10.1977r.
Odbył się Rajd Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, ze szkoły wyruszyły 2 drużyny pod opieką I. Szłapki i W. Zimniaka.

2.04.1978r.
Odbył się Rajd Herbowy do Rawicza, uczestniczyły 2 drużyny dziewcząt i chłopców pod opieką J. Łukaszyk i W. Zimniaka.

01.10.1978r.
Reprezentacja szkoły wzięła udział w XVI Zawodach Latawcowych. Uczennica kl. IV Magdalena Janowska zdobyła I nagrodę za wystrój latawca. 

26.01.1979r.
II Miejskie Zimowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - reprezentacja szkoły zdobyła I miejsce w „Błękitnej sztafecie”.

01.09.1979r.
40. rocznica wybuchu II wojny światowej została uczczona apelem pod pomnikiem straceń. 80 harcerzy ze szkoły wzięło udział w manifestacji antywojennej na stadionie „Smoczyka” oraz w apelu poległych na Rynku w Lesznie.

Październik 1979r.
Odbył się Międzywojewódzki Turniej Wiedzy o Polsce Ludowej. Wyróżnienia specjalne zdobyli uczniowie: Beata Gulcz, Dorota Kapitańczyk i Dorota Moraś.

30.09.1979r.
Odbyły się XVII Zawody Latawcowe. Szkołę reprezentowało 25 harcerzy. Za konstrukcję i wystrój latawca I nagrodę zdobył Jarosław Pleskot z kl. VI.

20.10.1979r.
W zawodach sportowo- pożarniczych miasta Leszna drużyna chłopców zajęła I miejsce, zaś drużyna dziewcząt II miejsce.

01.12.1979r.
Uroczyście pożegnano dyrektora szkoły p. Annę Zimniak, która została powołana na stanowisko sekretarza Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Lesznie, dyrektorem szkoły został Wojciech Zimniak.

10.10.1983r.

Z okazji 40-lecia Ludowego Wojska Polskiego gościliśmy w naszej szkole oficera LWP. Uczniowie przedstawili montaż słowno–muzyczny pt. „Żołnierz Cię wita, Polsko...”.

23.12.1983r.
W szkole obchodzono uroczystości związane ze Świętem Patrona. Dzień ten był wolny od zajęć dydaktycznych.

04.05.1984r.
Uczniowie klas VIII pod opieką I. Szłapki i J. Grabskiego sadzili las.

Maj 1984r.
W szkole uczniowie przeprowadzili zbiórkę na „Centrum Matki Polki”- zebrali 8 tys. zł oraz 2 tys. zł na budowę żaglowca - Dar Młodzieży.

29.04.1985r.

Szkolne drużyny ZHP zdobyły mistrzostwo we współzawodnictwie „Mistrzowska Drużyna Zuchowa”.

9.11.1985r.
Szkolne Koło LOP uzyskało III miejsce w miejskim konkursie na najlepiej pracujące koło LOP.

Styczeń 1986r.

Utworzone zostało w szkole koło TKKŚ- Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej.

25.02.1986r.
Komenda Hufca i Komenda Chorągwi ZHP zorganizowały turniej dla drużyn harcerskich. Udział wzięli w nim zuchy i harcerze pod opieką E. Glapy i K. Balińskiego.

08.03.1986r.
Hufcowy Wielobój Sportowy – finał – z udziałem naszych drużyn. Koordynatorem odpowiedzialnym za udział naszych drużyn była komendant szczepu- Ilona Pflanz.

12.04.1986r.
Turniej Estradowy Szkół. Turniej ten odbywał się cyklicznie na przełomie kwietnia i maja. Brały w nim udział wszystkie leszczyńskie podstawówki. Na turnieju prezentowały one przegląd dorobku szkoły.

Czerwiec 1986r.
Wycieczka do Lubińskich Zakładów Górniczych. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VIII.

Wrzesień 1986r.
Utworzone zostało Szkolne Ognisko ZNP - Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Październik 1986r.

Akcja wykopki w PGR w Henrykowie. Brali w niej udział uczniowie klas VII i VIII. Akcja trwała 4 dni – od wtorku do piątku.

30.10.1986r.
Wycieczka klas VII a i VII b do cukrowni we Wschowie w ramach proorientacji zawodowej. Opiekunem była W. Witkowska.

Kwiecień 1987r.

Hufcowy Przegląd Teatrzyków Szkolnych. Drużyna zuchowa „Wesołe kropeczki” pod opieką E. Glapy przygotowała teatrzyk pt.„Kozucha Kłamczucha”. Za świetny występ i dykcję otrzymali dyplom i nagrodę w wysokości 2 tys. złotych.

29.09.1987r.
Marcin Panasewicz zdobył I miejsce w Miejskich Drużynowych Biegach Przełajowych.

Październik 1987r.
Katarzyna Zaremba – uczennica klasy VIII a zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie PCK „Dbając o zęby- dbasz o zdrowie”.

Październik 1987r.

Nasi uczniowie wraz z opiekunem J. Grabskim zawsze często włączali się w zawody sportowo – rekreacyjne organizowane w związku ze Świętem Latawca. W eliminacjach wojewódzkich uczeń M. Włodarczyk zajął II miejsce.

Listopad 1987r.
Na Rynku Zaborowskim na terenie szkolnym zebrali się rodzice uczniów, aby pomóc w rozbiórce starego budynku gospodarczego.

05.06.1988r.
Odbył się Sportowy Turniej Rodzin na Stadionie LKS.

I semestr roku szkolnego 1988/1989
Wydany został drugi numer szkolnej gazetki „Co ty na to?” Nad wydawaniem czuwali nauczyciele: Krzysztof Adamczak i Jędrzej Grabski.


Październik 1988r.
Nasza szkoła zajęła I miejsce w kraju w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO”. W nagrodę otrzymaliśmy 150 tys. zł.

08.12.1988r.
Uczniowie klas VIII pod opieką A. Zimniak i R. Maciejczak wyjechali do opery poznańskiej.

01.04.1989r.
Rozpoczęcie budowy nowego budynku szkolnego na Rynku Zaborowskim.

01.09.1990r.

Uczniowie zapoznani zostali z nową skalą ocen: 1-6. Wprowadzono religię do nauczania w szkole jako dodatkowy przedmiot.

Rok szkolny 1990/1991
Nasze szkolne koło LOP zajęło III miejsce wśród szkół podstawowych w Lesznie.

Październik 1990r.
Szkoła w nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO” otrzymała swój pierwszy komputer klasy PC z zawrotnym procesorem 256 MHz.

Listopad 1992r.
Uczniowie naszej szkoły zajęcia wychowania fizycznego zaczęli odbywać na hali Trapez.

18.12.1992r.
Odbył się w szkole pierwszy koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

01.09.1993r.
Oddano do użytku nowy budynek szkolny na Rynku Zaborowskim.

17.09.1993r.
Uczniowie wzięli udział po raz pierwszy w nowej akcji „Sprzątanie świata- Polska”. Sprzątali tereny leśne oraz wyznaczone obszary zielone na osiedlu.

Wrzesień 1993r.
Odbyła się impreza wyjazdowa „Pociągiem Retro” dla uczniów klas III- VIII.Trasa przejazdowa: Wolsztyn- Zbąszynek- Łagów- Ośno Lubuskie – Leszno. Pogoda dopisała. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci wrócili do domów.

Październik 1993r.
Szkolny Klub Sportowy „Dąb” zorganizował Mistrzostwa 10-latków w biegach przełajowych oraz sztafetowe biegi przełajowe dla wszystkich podstawówek rejonu Leszno.

Listopad 1993r.
Z inicjatywy SKS „Dąb” zorganizowano w naszej szkole MINI TRIATHLON. Podczas zawodów rozegrano: pływanie, wyścig kolarski i bieg 1/100 biegu maratońskiego.

Grudzień 1993r.
Opiekun SKS „Dąb” - Andrzej Paluch wraz z podopiecznymi zorganizował Mikołajkowy Turniej w Warcaby 10-latków o mistrzostwo szkoły.

31.12.1993r.
SKS „Dąb” zaprosił wszystkich na bieg sylwestrowy, który odbył się na rynku w Zaborowie i terenie SP nr 4.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, a zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

05.01.1994r.

Odbył się w szkole przygotowany przez artystę sceny wrocławskiej spektakl poświęcony naszemu patronowi.

Luty 1994r.
SKS „Dąb” zorganizowali:

Mistrzostwa Szkoły w kręglach – zawody rozegrane w kręgielni „Polonii” Leszno.Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym- zawody rozegrane zostały w auli szkolnej.Osiedlowy Turniej w tenisie stołowym. Zawody rejonowe w tenisie stołowym - rozgrywki drużynowe. Reprezentanci naszej szkoły zajęli III miejsce.

Kwiecień 1994r.
Mini-mistrzostwa 10-latków. Imprezę zorganizował Andrzej Paluch i SKS „Dąb” dla chętnych drużyn piłkarskich z całego regionu. Zawody odbyły się na Stadionie Sportów Pożarniczych w Lesznie- Zaborowie. Patronat nad imprezą objął wojewoda leszczyński Zbigniew Haupt oraz Gazeta Poznańska, Rejonowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Leszczyński Ośrodek ODR i LZS „Dąb”. Gościem honorowym był prezes PZPN Kazimierz Górski oraz sekretarz Komisji Młodzieżowej PZPN Andrzej Mazurkiewicz.

Luty 1994r.
Powstał klub „Animals” pod patronatem szkolnego koła LOP. Miał na celu pomoc bezdomnym zwierzętom.

Kwiecień 1994r.
W szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie dzieci klas III, IV i V z pisarzem dla dzieci Włodzimierzem Ścisłowskim.


Czerwiec 1994r.

Nasza szkoła zdobyła I miejsce w konkursie „Sport dla wszystkich” i otrzymała nagrodę kuratora w wysokości 10 mln. złotych. Pieniądze te przeznaczono na zakup sprzętu sportowego.

Wrzesień 1994r.
W nowy sprzęt wyposażono pracownie techniki dla chłopców i dziewcząt.

Grudzień 1994r.
Samorząd Szkolny przeprowadził akcję „Radość pod choinkę”. W wyniku tej akcji zrobiono 21 paczek dla uczniów.

Kwiecień 1995r.
Szkolne Koło LOP włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Kampania ozonowa”, której celem była ocena zawartości ozonu w biosferze na terenie Polski. Wyniki badań zostały przesłane do Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

01.09.1995r.
Uczniowie naszej szkoły zastali po wakacjach pięknie wyłożony kostką brukową plac przyszkolny.

13.12.1995r.
Odbył się w auli szkolnej kiermasz świąteczny. Uczniowie przygotowali wiele pięknych ozdób choinkowych. Zorganizowano giełdę rzeczy używanych oraz ogłoszono „drzwi otwarte w sali komputerowej”.

20.12.1995r.
Obchodzono jubileusz 75-lecia polskiej szkoły w Zaborowie. Uroczysty koncert odbył się w hali Trapez. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali również: wystawę ukazującą rys historyczny naszej szkoły, wystawę plastyczną, inscenizację bajek A. Mickiewicza. Uroczystość tę połączono ze świętem patrona. Zajęcia w tym dniu nie odbywały się.

01.06.1996r.
Wyjątkowo przebiegał Dzień Dziecka. Uczniowie naszej szkoły obchodzili to święto wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1. Imprezę prowadziła Wojewódzka Komenda Hufca Pracy. Współorganizatorami byli: Wojewódzki
Dom Kultury, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, Liga Ochrony Kraju oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zostały przeprowadzone liczne konkurencje sportowo- rekreacyjne i zorganizowano ognisko.

01.09.1996r.
Księgozbiór szkolny został przeniesiony do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 4 i włączony do jej księgozbioru. Odtąd ta biblioteka przejęła funkcję biblioteki szkolnej.

15.09.1996r.
Otwarto sklepik szkolny prowadzony przez uczennice klas VII i VIII. Można było tam zakupić m. in. słodycze, jogurty, soki.

07.12.1996r.
Uczniowie klas IV-VIII wyjechali na musical „Zorba” do Teatru Muzycznego w Poznaniu.

14.02.1997r.
Z okazji Walentynek sprzedawano w szkole kartki walentynkowe. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych dla Fundacji Wszystko dla Dzieci.

30.04.1997r.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w miejskim korowodzie historycznym z okazji 450-lecia nadania praw miejskich miastu Leszno.

Maj 1997r.

Wojciech Giera - uczeń klasy VIII w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Fizycznym zajął jedne z najwyższych miejsc i znalazł się w gronie laureatów.

11.06.1997r.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w sejmiku zorganizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Obrady dotyczyły praw dziecka i opiniowania pracy nauczycieli przez uczniów.

13.01.1998r.
Koncert „Mozart na wesoło” odbył się w Szkole Podstawowej nr 1. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VIII.

12.05.1998r.
Uczniowie klas ósmych pisali pierwsze testy kompetencji z języka polskiego i matematyki.

01.06.1998r.
Z okazji Dnia Dziecka Samorząd uczniowski zorganizował imprezę dla całej szkoły na stadionie LKS. Obejmowała ona zajęcia rekreacyjne i sportowe. Swoją sprawnością fizyczną popisywali się także nauczyciele. Najlepsi zyskali sobie szerokie grono kibiców wśród uczniów. Na koniec każde dziecko otrzymało słodki upominek.

27.11.1998r.
Naszą szkołę odwiedził ks. biskup Zdzisław Fortuniak.

Grudzień 1998r.
Z okazji 200-setnej rocznicy urodzin patrona naszej szkoły Adama Mickiewicza zorganizowano konkurs wiedzy o Mickiewiczu dla klas VI-VIII, konkurs plastyczny „Bajki A. Mickiewicza”, oraz konkurs na najciekawszą gazetkę o patronie. Uroczystości szkolne uświetnił koncert w wykonaniu cymbalisty z Góry.

Styczeń 1999r.
Klasa VI b pod opieką p. B. Więckowiak przygotowała „Jasełka”. Dzieci chętnie brali udział w próbach i wykonali piękne dekoracje. Przedstawienie oglądali młodsi uczniowie naszej szkoły, mieszkańcy Zaborowa podczas niedzielnego popołudnia w kościele parafialnym i mieszkańcy Domu Seniora w Lesznie.

Kwiecień 1999r.

Szkolne Koło PCK przeprowadziło konkurs plastyczny pod hasłem „Pomagamy potrzebującym - bądź z nami”. Zarząd Okręgowy koła wyróżnił trzy prace z naszej szkoły.

Maj 1999r.
Drużyna piłkarska naszej szkoły zajęła I miejsce w Lesznie w Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6.

01.06.1999r.

Szkolny zespół muzyczno-wokalny pod kierownictwem Justyny Malitowskiej wystąpił na leszczyńskim rynku podczas Dni Leszna. Za swój występ uzyskał wiele pochlebnych opinii. Z okazji Dnia Dziecka na boisku LKS uczniowie spędzili miło czas na imprezie „Zgadywanka terenowa na wesoło”. Zagrali mecze towarzyskie z nauczycielami w piłkę koszykową i siatkówkę.

Październik 1999r.
Członkowie szkolnego koła LOP przystąpili do konkursu pod hasłem „Mój las”. Konkurs ogłosił Zarząd Główny LOP.
Praca Justyny Włodarczyk pt. „Produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasu” została wyróżniona przez komisję konkursową LOP w Lesznie.

Październik 1999r.
W Rejonowych Biegach Przełajowych w Lesznie uczennica Małgorzata Czech zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do Wiosennych Finałów Wojewódzkich w Poznaniu.

16.12.1999r.

W sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie odbył się koncert świąteczno-noworoczny przygotowany przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy współpracy uczniów naszej szkoły, SP nr 6 i SP nr 8. Dzień ten był świętem szkolnym i obowiązywał wtedy świąteczny harmonogram pracy.


Styczeń 2000r.
Po raz pierwszy, od dłuższego czasu, podczas ferii zimowych dla naszych dzieci zorganizowano Akcję Zima.

Luty 2000r.
Członkowie Szkolnego Koła LOP nawiązali kontakt z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”. Kilkoro uczniów wzięło udział w zorganizowanym przez to towarzystwo konkursie „Drzewa i krzewy Polski”.

Maj 2000r.
Rajd rowerowy na lotnisko w Strzyżewicach odbył się pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Miały tam miejsce liczne gry i zabawy rekreacyjne.

16.06.2000r.
Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola 2000. Zawody odbyły się na boisku szkolnym SP nr 11. Nasza drużyna zdobyła III miejsce spośród szkół podstawowych Leszna.

Lato 2000r.
Mile spędzili czas uczestnicy wakacyjnej Akcji Lato. Pod opieką E. Glapy dzieci zwiedzały okolicę i brały udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych.

Wrzesień 2000r.
W naszej szkole zaczął działać pod kierunkiem Agnieszki Sochy Klub Europejski. Celem działalności klubu jest poznanie innych krajów europejskich, ich historii, kultury i obyczajów. Uczniowie poznają zagadnienia związane z integracją europejską.

7.12.2000r.
Członkowie szkolnego Koła LOP zorganizowali I szkolną Wystawę Zwierząt Domowych. Swoich ulubieńców prezentowało ponad 20 hodowców.

18.12.2000r.

Święto Szkoły. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w uroczystościach w auli szkolnej. Odbywał się konkurs wiedzy o Adamie Mickiewiczu oraz prezentacje klas dotyczące bohaterów mickiewiczowskich. Po uroczystościach szkolnych uczniowie udali się do MOK na koncert świąteczno- noworoczny.

25.03.2001r.
Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Karczma Borowa otrzymaliśmy 150 sadzonek drzewek- daglezje, modrzewie, jarzębiny. Zostały one posadzone wokół naszej szkoły.

Kwiecień 2001r.
Uczniowie: Paweł Grześkowiak kl. V a, Mateusz Dworzański kl. V a, Bartosz Szpurek kl. VI b w konkursie „Mój las” zostali wyróżnieni za pracę „Rola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziom”.

Maj 2001r.

Uczniowie pod kierunkiem Marii Pawełkiewicz brali udział w konkursie „Młodzież dla Leszna”. Przygotowany przez nich projekt „Zielona alternatywa” został wyróżniony i przedstawiony na Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów w Warszawie.

Maj 2001r.
Na Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” wyróżnienie w kategorii indywidualnej szkół podstawowych zdobyła Weronika Stefaniak z kl. VI a.

02.06.2001r.
Po raz pierwszy zorganizowano Festyn Szkolny. W programie festynu znalazły się: konkursy i konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców, loteria fantowa, aukcja prac uczniowskich, prezentacje poszczególnych klas oraz przygotowano kawiarenkę ze słodkościami i napojami. Z tej okazji wydano szkolną gazetkę „ Co ty na to?”. Uzyskane pieniądze z loterii i aukcji przekazano na konto Rady Rodziców.

Listopad 2001r.
Członkowie szkolnej grupy „Promyki” pod kierownictwem Lucyny Kosmały zorganizowali zabawę andrzejkową oraz wykonali i sprzedali świąteczne ozdoby. Za zarobione pieniądze zakupili gwiazdkowe upominki dla ludzi chorych.

19.04.2002r.
Szkolny chór wystąpił w leszczyńskim ratuszu z okazji 10-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Maj 2002r.
W kalendarz konkursów szkolnych włączono konkurs ortograficzny i matematyczny dla dzieci klas I-III.

Maj 2002r.

Szkolna pracownia komputerowa została wyposażona w sieć i podłączona do Internetu.

4.06.2002r.
W ramach programu „Młodzi Obywatele Działają” uczniowie klasy VI a i V b pod kierunkiem M. Pawełkiewicz i D. Twardy przygotowali projekt „Stop przemocy- można inaczej”. Prezentacja została wyróżniona podczas miejskiej prezentacji projektów i zaprezentowana w Warszawie w ramach ogólnopolskiej prezentacji tego programu. Podczas prezentacji uczniowie pokazali przedstawienie „Troglodyci są wśród nas”.

Wrzesień 2002r.
Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”

28.09.2002r.
Na boisku LKS odbył się II Turniej Sportowy Rodzin połączony z pokazami szermierki, działań straży pożarnej i policji.

Grudzień 2002r.
Uczniowie klas I i II w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowali wieczorki z rodzicami, podczas których czytano teksty Adama Mickiewicza i Juliana Tuwima.

Styczeń 2003r.
W szkole odbyła się uroczysta prezentacja projektu „Wielkopolska – moja mała ojczyzna”. W ramach projektu koncertował u nas zespół folklorystyczny z Bukówca, zorganizowaliśmy wystawę pt. „śycie w dawnej Wielkopolsce”. Uczniowie wykonali wiele prac plastycznych, plakatów i folderów dotyczących Wielkopolski.
Gościem imprezy był prezydent Leszna Zdzisław Adamczak. Wystawy obejrzeli uczniowie i rodzice.

12.01.2003r.
W naszej szkole został powołany sztab z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauczyciele wspólnie z rodzicami i uczniami kwestowali na ulicach osiedla. W auli szkolnej odbył się uroczysty koncert pt.
„Dzieciom- nasze serca i piosenka”. Zebrane pieniądze przekazaliśmy do Miejskiego Sztabu WOŚP.

15.03.2003r.
We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 4 przygotowano i przeprowadzono dla uczniów klas I- III konkurs „Brzechwa dzieciom”. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie wiersze Jana Brzechwy.

Kwiecień 2003r.
Na Mistrzostwach Aerobiku Szkół Podstawowych Miasta Leszna grupa dziewcząt pod kierunkiem Sylwii Łukaszyk zdobyła I miejsce.

16.05.2003r.
Po raz pierwszy z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki uczniowie podjęli akcję porządkowania terenów wokół dawnej żwirowni. Akcję tę zorganizowało Szkolne Koło LOP we współpracy z Miejskim Zakładem Oczyszczania i MBP- Filią nr 4.

30.05.2003r.
Zorganizowaliśmy kolejny Festyn Szkolny. Obok tradycyjnych atrakcji festynu odbył się festiwal nauki pt. „Zrozumieć świat”. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności, jakie zdobyli podczas nauki w szkole.

9-14.06.2003r.
Uczniowie klas III pod opieką nauczycielek Ilony Pflanz i Wiesławy Przybylskiej wyjechali na Zielona Szkołę do Władysławowa. Tam zwiedzali m.in. Trójmiasto, Łebę, Malbork i uczyli się. Wszyscy szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do domów.

14.06.2003r.

Kolejny raz reprezentanci naszej szkoły prezentowali projekt podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów w Warszawie zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przedmiotem prezentacji był projekt „Wielkopolska – moja mała ojczyzna”.

Wrzesień 2003r.
Nasza szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła z klasą”.

10.12.2003r.
Członkowie kółka rytmiczno-tanecznego przygotowali i przeprowadzili Szkolny Turniej w Aerobiku. W zawodach brało udział 8 zespołów. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności ruchowo- tanecznych.

Grudzień 2003r.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie klas III zorganizowali spotkanie, podczas którego czytali dzieciom zaproszeni goście: Paweł Borowski- wizytator Kuratorium Oświaty, dziennikarze z leszczyńskiej telewizji i gazety ABC, dyrektor szkoły Krzysztof Adamczak oraz nauczyciele.

15.03.2004r.
We współpracy MBP Filia nr 4 i naszej szkoły przygotowaliśmy Konkurs Mistrz Głośnego Czytania. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności czytelnicze w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV- VI. Mistrzem Głośnego Czytania klas I-III została Marta Heinze z kl. III a z klas IV-VI Dagmara Pawełkiewicz z kl. IV b.

Kwiecień 2004r.
W miejskim konkursie pod hasłem „Palić nie palić- oto jest pytanie?” zorganizowanym przez Sanepid uczennica Katarzyna Giera zajęła II miejsce.

Maj 2004r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. „Witaj Europo” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 w Lesznie. Pod kierunkiem A. Rau i K. Szymczak grupa dzieci z klas VI przygotowała prezentację o Włoszech. Zajęli I miejsce na szczeblu powiatowym.

01.06.2004r.
Z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie i nauczyciele przybyli na stadion LKS na rowerach. Odbyła się tam Rowerowa Zabawa Terenowa. Uczestnicy zabawy startowali w zespołach pod opieką nauczycieli w zawodach rowerowych, podczas których musieli pokonać i zaliczyć wiele zadań sprawnościowych. Zabawa propagowała postawę Fair Play. Uczniem Fair Play została Joanna Kurzawa z kl. VI b.

Grudzień 2004r.
W szkole rozpoczęła działalność drużyna harcerska. Ich pierwsze zadanie polegało na przeniesieniu Światełka Betlejemskiego do kościoła.

03.02.2005r.

W auli szkolnej, podczas Akcji Zima, odbyło się spotkanie uczniów z dziennikarzami lokalnych mediów -panem Robertem Lewandowskim z Panoramy Leszczyńskiej oraz z panem Jarosławem Adamkiem z radia Elka.


08.03.2005r.
Uczniowie klas młodszych spotkali się z autorem książek dla dzieci – Grzegorzem Kasdepke.

17.03.2005r.

W szkole odbył się II Szkolny Konkurs Mistrz Głośnego Czytania. Komisji konkursowej przewodniczyła pani Irena Marszałek dyrektor leszczyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Mistrzem głośnego czytania klas I-III została Dominika Polak z klasy III, natomiast mistrzem klas IV-VI Jagoda Giglewicz z klasy IV a.

12.05.2005r.
Uroczyste obchody 85-lecia powstania w Zaborowie szkoły polskiej.
Nauczyciele i pracownicy, którzy tworzyli klimat tej szkoły
(w kolejności alfabetycznej)

Kierownicy i dyrektorzy:
Adamczak K., Chmielewski J., Chwiałkowska M., Cieśliczak W., Cieśliczak Z., Dobrowolski B., Durski W., Hirowski W., Małyszka E., Moryson W., Rutkowiak J., Wrona I., Zimniak A., Zimniak W.

Nauczyciele:
Andrzejewska A., Bajsert A., Bajsert A., Baliński K., s. Bartecka W., Bartkowiak D., Błaszkowska H., Błażejczak M., Błażejewska J., Borkowska T., Brenska I., Chmarzanka E., Chodziak R., Chudy W., Chwalbogowska, Cichońska H., Cichowlas M, Ciesielski J., Cieśliczak Z., Cieślik A., Cieślik I., Cygler R., Czekaja Z., Długi Z., Dobrowolska S., Dobrowolska S., Dobrzycka J., Dominiczak G., Dudziak M., Dwornik G., Dyszyński F., Dżumaga J., Florczak G., Florczak J., Freitag J., Galik M., Gertych M., Glapa E., Gloger M., Gołaszewski A., Gościniak M., Grabska M., Grabski J., Grys M., Grzelczak R., Hauske F., Hebenstreitówna I., Jarecka A., Jelińska R., Jędrasiówna Z., Jonio E., Kaźmierczak J., Kermel R., Klak E., Kopydłowska G., Kosmała L., Kościelska J., Kościelski S., Kowalski H., Kowalski T., Kózka F., Krawczyk E., Kucharska E., Laszkiewicz R., Lewandowska Z., Liberska J., Lipowicz Z., Ławniczakowa, Łukaszyk J., Łukaszyk S., Maciejczak R., Maciejewska T., Malitowska J., Malitowska-Kaźmierczak J., Małyszka E., Marchewka K., Martynów K., Matecki J., Matecki S., Matuszczak A., Matysiak B., Migdalska D., Musielski, Mycka J., Nawotna J., Nowacki D., Nowacki M., Nowak M., Okarma K., Olejnik B., Ortynowicz R., Pacholczyk M., Paprocka B., Paprocki C., Paszek I., Paszek K., Paszek, Pawełkiewicz M., Pelec M., Pflanz I., Piotrowska M., Piotrowska T., Plewa W., Polc E., Polc-Lohmann E., ks. Potrawiak B., Przybylska W., Przybylska Z., Przytulska H., Przytulska K., Ratajczak B., Ratajczak J., Rau A., Rutkowiak S., Rybus

S., Skonieczka S., s. Skweres E., Socha A., Spirz H., Staude J., Stor H., Stróżycka M., Stróżyńska D., Synowiec S., Szabel B., Szabel-Przybylska B., Szłapka I., Szopowska A., Szudra K., Szymańska B., Szymańska E., Szymczak K., Śliwińska K., ks. Śmigiel J., Tabernacki J., Tomiński, Turczyńska I, Twardy D., Urbaniak A., Urbańska S., Veiss R., Waszyński E., Wawrzyniak A., Wąsiak D., Weiss H., Wesołkówna K., Węchwiczówna H., Więckowiak B., Wilgosiewicz S., Witkowska W, Wojciechowska B., Wojciechowska B., Wojciechowska U., Wojtera T., Wrona I,, Zimniak A., Zimniak D., Zimniak H., Zimniak W., Śukowski A.


Pozostali pracownicy:

Bąk E., Herkt B., Konieczna G., Konieczna-Cichoszewska L, Kubera B., Małecka I., Michalak T., Pokrywka Z., Rabiega J., Rachuta H., Roguszko B., Szudrowicz B., Szudrowicz E., Szudrowicz H., Wrotyńska I.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek