Lista zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie. Gratulujemy. Prosimy Państwa o wydrukowanie dokumentu "OŚWIADCZENIE WOLI", jego podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 24 maja 2019 roku. Po zebraniu oświadczeń opublikujemy ostateczną listę przyjętych kandydatów 31 maja 2019 roku. Zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 4 czerwca 2019 roku o godzinie 1700 w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Henrykowskiej 1.

Z wyrazami szacunku dyrektor szkoły Marek Pawełkiewicz

OŚWIADCZENIE WOLI


 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

 

  LP

Nazwisko imię

1.

Adamczewski Tomasz

2.

Ambrowczyk Kacper

3.

Chojecki Sebastian Franciszek

4.

Czapla Sonia

5.

Dębska Kasjana Anna

6

Domagała Helena

7.

Drebot Natalia Laura

8.

Drygalski Bartosz

9.

Dudar Filip

10

Giełda Julia

11

Grzemska Lilianna Urszula

12

Gulczyńska Blanka

13

Guściora Wiktoria

14

Horbik Szymon

15

Jankowiak Jędrzej

16

Kaminiarz Mikołaj

17

Kościuch Nikolas

18

Krasińska Maria

19

Kromoliński Kacper

20

Kuchel Lena Maria

21

Kwiatkowski Brajan

22

Maćkowiak Kacper

23

Maślanka Maja

24

Mika Wiktoria

25

Nędzewicz Wojciech

26

Nowak Julia

27

Owczarczak Leonard

28

Pajchrowska Amelia

29

Ratajczak Adam

30

Spychaj Bartosz

31

Stankowiak Cezary

32

Szkaradkiewicz Mateusz

33

Wilczyński Milan

34

Wiśniewska Anna

35

Zaręba Norbert

36

Zbąska Maja

37

Zoryło Maria

 Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie na rok szkolny 2019/2020 - dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie planuje uruchomić w roku szkolnym 2019/2020 dwa oddziały klas pierwszych. Na podstawie art.130 ust.5 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od 11 lutego do 8 marca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka. Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej. Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu (65) 5270011.

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie na rok szkolny 2019/2020 - dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 - dzieci spoza obwodu szkoły będzie prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019 r. , w miarę posiadania wolnych miejsc w uruchamianych oddziałach. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r., w sprawie określenia kryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 01.04 do 19.04.2019 oraz w postępowaniu uzupełniającym od 01.07 do 05.07.2019.


Załącznik 14/2019

Obrazek
Obrazek

Załącznik nr 17/2019

Obrazek
Obrazek